Palvelut

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisessa tutkimuksessa selvitetään päättelytaitojen kehitystä, oppimisvalmiuksia sekä muita toimintakykyyn vaikuttavia tekijäitä, kuten muistitoimintoja, keskittymistä, toiminnanohjausta sekä motivaatiotekijöitä. Oppimisvaikeuksien selvittelyssä keskeistä on tunnistaa taustalla vaikuttavia kognitiivisia mekanismeja sekä niiden vaikutusta havaittuun oppimisen pulmaan. Tutkimuksella voidaan saada tietoa myös erilaisten neurologisten sairauksien vaikutuksista oppimiseen ja toimintakykyyn. Tutkimus sisältää yleensä 4-6 käyntiä, jonka lisäksi kerätään tietoa haastattelemalla lapsen tai nuoren perhettä sekä kyselylomakkein lapsen omasta toimintaympäristöstä (esim. päiväkoti tai koulu). Tutkimus sisältää suullisen ja kirjallisen palautteen sekä suositukset tukitoimista. Tarvittaessa järjestetään yhteinen verkostoneuvottelu esim. koulun kanssa.

Neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutuspalveluita on tarjolla lapsille ja alle 16-vuotiaille nuorille, joilla on esim. oppimisvaikeuksia, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeutta tai puutteelliset opiskelustrategiat. Kuntoutusta voidaan tarvita myös monissa neuropsykiatrisissa oirekuvissa tai esim. akuutin aivovamman jälkeen. Kuntoutuksen tarve todetaan neuropsykologin tutkimuksessa ja maksusitoumusta varten tarvitaan julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma. Kuntoutukseen voi hakeutua myös itsemaksavana. Kuntoutuksen tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan ja häntä hoitavan tahon kassa. Tavoitteiden on tärkeä tukea lapsen tai nuoren toimintakykyä arjessa ja olla hänelle itselleen merkityksellisiä. Neuropsykologista kuntoutusta voi antaa vain siihen pätevöitynyt henkilö (kts. http://www.psyli.fi/neuropsykologiluettelo).

Työnohjaus ja koulutus

Petriina on neuropsykologian alan työnohjaaja. Työnohjauksesta voivat hyötyä mm. psykologit, terapeutit, terveydenhuollon ammattilaiset sekä päiväkodin tai koulun henkilökunta. Työnohjauksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä esim. kehityksellisten pulmien tai oppimisvaikeuksien taustoista sekä saada konkreettisia työvälineitä työn tueksi. Työnohjaus painottuu asiakastapausten käsittelyyn. Työnohjaus tapahtuu yleensä tilaajan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

Petriina on pidetty kouluttaja. Koulutukset räätälöidään tilaajan toiveiden mukaisesti. Koulutusten aiheet voivat liittyä mm. lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin, sosiaalisiin taitoihin, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen, opetuksen ja kuntoutuksen suunnitteluun tai toimintakykyyn.

Lue lisää neuropsykologiasta http://www.neuropsykologia.fi/fi/neuropsykologia